top of page
Activitats 11_edited.jpg

VÍDEOS AMBAIXADORS

Coneix les experiències dels diferents ambaixadors que es troben estudiant i fent pràctiques de diferents cicles de formació professional

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
TEGM Piragüisme

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
TEGM Salvament i socorrisme

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
CFGM Guia en el medi natural i de
temps de lleure

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
TEGM Vela en aparell fix i lliure

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
CFGM Gestió Administrativa

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
CFGS Administració i finances

COMERÇ I MÀRQUETING
CFGM Activitats comercials

COMERÇ I MÀRQUETING
CFGM Transports i Logística

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
CFGM Instal. elèctriques i automàtiques

HOTELERIA I TURISME
CFGM Cuina i gastronomia

HOTELERIA I TURISME
CFGM Serveis en restauració

HOTELERIA I TURISME
CFGS Direcció de cuina

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
CFGM Olis d'oliva i vins

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

IMATGE PERSONAL
CFGM Estètica i bellesa

IMATGE PERSONAL
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
CFGS Disseny d'aplicacions web

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
CFGM Manteniment electromecànic

SANITAT
CFGM Farmàcia i parafarmàcia

SANITAT
CFGM Cures auxiliars d’infermeria

SANITAT
CFGS Dietètica i Nutrició

SERVEIS SOCIOCULT. I A LA COMUNITAT
CFGS Integració social

SERVEIS SOCIOCULT. I A LA COMUNITAT
CFGM Atenció a persones en situació de dependència

TRANSPORT I MANT. DE VEHICLES 
CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

TRANSPORT I MANT. DE VEHICLES
CFGM Manteniment electromecànic
de vehicles lleugers

SERVEIS SOCIOCULT. I A LA COMUNITAT
CFGS Educació infantil

FUSTA, MOBLE I SURO
CFGM Fusteria i moble

MARITIMOPESQUERA
 

TRANSPORT I MANT. DE VEHICLES 
CFGS Automoció

bottom of page