top of page
Activitats 11_edited.jpg

VÍDEOS AMBAIXADORS

Coneix les experiències dels diferents ambaixadors que es troben estudiant i fent pràctiques de diferents cicles de formació professional

ACTVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
TEGM Piragüisme

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
CFGS Administració i finances

COMERÇ I MÀRQUETING
CFGM Activitats comercials

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
CFGM Instal. elèctriques i automàtiques

FUSTA, MOBLE I SURO
CFGM Fusteria i moble

HOTELERIA I TURISME
CFGM Cuina i gastronomia

IMATGE PERSONAL
CFGM Estètica i bellesa

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
CFGM Olis d'oliva i vins

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
CFGS Disseny d'aplicacions web

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
CFGM Manteniment electromecànic

SANITAT
CFGM Farmàcia i parafarmàcia

SERVEIS SOCIOCULT. I A LA COMUNITAT
CFGS Integració social

TRANSPORT I MANT. DE VEHICLES
CFGM Manteniment electromecànic
de vehicles lleugers

TRANSPORT I MANT. DE VEHICLES 
CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

bottom of page